top of page

Våra tjänster

Vi är specialister på många typer av renoveringar. Badrumsrenovering, köksrenovering, totalrenovering och tillbyggnader är bara några.

Marble Surface

DS Gruppen  Markentreprenad är helhetsentreprenör som hjälper dig hela vägen i ditt projekt. Att anlita oss är enkelt och tryggt. Som kund hos oss kan du lita på att jobbet blir utfört i tid, till rätt pris och med hög kvalitet.
Genom att välja oss får ni en enda entreprenör som genomför planering av tomt, förberedande arbete för husgrunder, VA-arbeten, dränering, grovplanering, finplanering, inmätning, utsättning och projektering.

STENSÄTTNING OCH PLATTLÄGGNING


Vi erbjuder en helhetslösning där vi hjälper dig att beräkna hur stor yta som skall stensättas, införskaffar och transporterar material, utför underarbetet och fortsätter sedan med sten- och plattläggning, och avslutar med att forsla bort allt restmaterial.

SCHAKT- OCH MARKARBETE I STOCKHOLM


Schaktarbete är en den viktigaste delen av markarbeten vid anläggning av tomt och uppförande av hus. En bra grund är början till ett lyckat resultat.


ÅTERSTÄLLNING EFTER DRÄNERING


Vid dräneringsarbetet kommer vi att gräva upp runt ditt hus. Detta kommer leda till att omkringliggande tomt blir påverkad. Dels så kommer det vi grävt upp att ligga kvar dels så kommer spår från våra grävmaskiner att lämnas.

HUSGRUND


Om du står inför ett stort husbygge så är arbetet med grunden något av det första du ska tänka på. Det är viktigt att ha en kompetent samarbetspartner för att arbete ska skötas på ett effektivt och högkvalitativt sätt.

VILLAGRUND


Planerar du bygga ett hus? Vi hjälper dig gärna med ett förberedande arbete för att ditt hus ska stå stabilt i många år.


BYGGA POOL


Att bygga en pool kan vara rätt utmanade uppdrag. Först ska man ta beslut vilken pool ska man bygga, sedan hur den ska anläggas, samt vilka installationer ska man ha. DS Gruppen Markentreprenad AB är här för dig för att underlätta att fatta rätt beslut samt hjälper dig hela vägen från idé till färdig pool.

Innergårdsrenovering


Att renovera en innergård väcker många frågor, som tex vilken belastning klarar gården? Behövs förstärkningar? När måste tätskiktet bytas för att inte betongbjälklaget ska skadas? Vad vill vi använda innergården till? Kan vi använda underliggande lokaler på ett bättre sätt?
På DS Gruppen AB har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att renovera innergårdar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi hjälper er med alltifrån konstruktionsberäkningar och tätskikt till utformningen av er innergård så att den blir så som ni vill ha den.

Mark Och Anläggning


På DS Gruppen AB har vi arbetat med mark och anläggning sedan vi startade 2020. Det har gett oss en gedigen erfarenhet och vi utför allt som kan behövas inom finplanering och schakt. Detta innebär att vi färdigställer stenarbeten, planteringsytor, grusytor, bygger förråd och altaner och anlägger naturgräs eller konstgräs. Utöver det schaktar vi och lägger VA, el och gas. Vi anlägger även lekplatser, GC-banor, vägar samt renoverar skolgårdar och mycket mer. Kontakta oss gärna om ni har ett projekt inom mark och anläggning så kan vi berätta mer.

Tätskikt Och Gjutasfalt


Inbyggda tätskikt är vår specialitet. Det innebär att vi renoverar och nyanlägger tätskikt som när allt är klart är dolt för ögat. Ett fungerande tätskikt är nödvändigt för att skydda underliggande konstruktioner. Detta ställer stora krav på oss och vi är givetvis anslutna till Tätskiktsgarantier AB, vilket gör att vi kan lämna 10-års garanti på de tätskikt vi utför. Inbyggda tätskikt finns tex i innergårdar, parkeringshus, garage, terrasser och balkonger. Ofta kombineras konstruktioner med inbyggda tätskikt med ett ytskikt av mastix eller gjutasfalt, som är en typ av segare asfalt vilken bättre hjälper till att hålla vatten borta.


Dränering


Klimateffekter ökar fuktbelastningen generellt på våra breddgrader och fukt från marken skadar på sikt grunden i en byggnad och leder till försämrat inomhusklimat. En väl utförd dränering gör att fastighetens grund skyddas och leder till bättre inomhusklimat och ofta även minskat behöv av uppvärmning. Ofta kan även källarlokaler i en dränerad fastighet användas på ett helt nytt och mer ekonomiskt sätt när de får ett trevligare klimat. För att göra ett gott dräneringsarbete krävs kunskap och erfarenhet kring vattenflöde och avrinning. Detta är något som vi tillägnat oss på DS Gruppen AB. Ibland ställs vi inför utmaningar, men genom att kombinera vår kunskap av dränering och tätskiktsarbeten har vi de bästa förutsättningarna att lösa alla problem.


Betongkonstruktioner


Skadade betongkonstruktioner möter vi ofta när vi renoverar tätskikt med eftersatt underhåll. Vatten och salt skadar betongkonstruktionerna och vi har arbetat upp en gedigen kompetens på att renovera och byta betongkonstruktioner. Vi utför armeringar och förstärkningar och byter stålbalkar där så behövs efter att vi avlägsnat skadad betong genom bilning. För att säkerställa hållfastheten tar vi hjälp av konstruktörer som gör beräkningar utifrån vad de olika konstruktionerna ska klara av. Vi bygger även nya betongbjälklag och gjuter grunder till flerfamiljsbostäder.

Asfaltering


På DS Gruppen AB lägger vi specialasfalt i form av gjutasfalt och mastix, men vi lägger även vanlig asfalt. Den asfalt vi lägger idag är återvinningsbar och därmed mer miljövänlig än tidigare. Ds Gruppen AB är även medlemmar i GAFS (Gjutasfaltföreningen) som verkar för vidare utveckling av gjutasfalt. Asfalt är framför allt en funktionell yta, men väl anlagd asfalt ser inte bara bra ut, utan håller även över tid. En förutsättning för detta är att ett fullgott underarbete utförs med bärlager och packning av massor för det förutsättningar som gäller. Vi garanterar alltid kvalitet i hela arbetet hela vägen från bärlager till asfalt.

Beställ ditt nya tak av en erfaren takläggare
Vi vet vad vi gör – och vi är effektiva!


Vår process säkerställer både effektivitet och högsta kvalitet i takläggningen. Vi ser alltid till att vi har tillräckligt med montörer och takläggare på våra projekt. På så sätt vet vi att vi kan hålla de utlovade tidsplaner och att du som kund inte behöver störas av renoveringsarbetet längre än nödvändigt. Nio av tio av våra takläggningsprojekt och takrenoveringar genomförs på endast två till fyra arbetsdagar!

bottom of page